Μενού Κλείσιμο
Slide
Πολυαισθητηριακή αντίληψη

Η ιδέα ότι ο ήχος και η μουσική μπορούν να επιδράσουν πάνω σε διάφορες πτυχές των καθημερινών μας εμπειριών δεν είναι σε καμία περίπτωση καινούργια. Αν το σκεφτεί κανείς, συχνά καταφεύγουμε στη μουσική για να ρυθμίσουμε τη διάθεσή μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, να ενισχύσουμε την απόδοσή μας κατά τη σωματική άσκηση, να υποβοηθήσουμε την κοινωνικοποίηση μας σε ένα πάρτι, κλπ. Παρ’όλα αυτά η αντίληψη ότι ο ήχος και η μουσική μπορούν επιπλέον να επηρεάσουν τις αισθητηριακές μας εμπειρίες είναι πράγματι καινοτόμος. Η έρευνα έχει δείξει ότι καμία αίσθηση δε γίνεται αντιληπτή ξεχωριστά από τις υπόλοιπες. Αντιθέτως, ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνδυάζει όλες τις διαθέσιμες αισθητηριακές πληροφορίες κατά το σχηματισμό της συνολικής εμπειρίας, ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως πολυαισθητηριακή αντίληψη. Ο τομέας της αισθητηριακής επιστήμης έχει ήδη προσφέρει σημαντικά δεδομένα αναφορικά με το πως η γεύση και η όσφρηση επηρεάζονται από την ταυτόχρονη έκθεση σε ήχητικό ερέθισμα. Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες λεπτομέρεις σχετικά με τη δυνατότητα του ήχου ή της μουσικής να επηρεάσει τις γεύσεις και τα αρώματα του κρασιού, της μπύρας, του καφέ, κλπ, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά παρακάτω.

Videos
Sensploration
PlayPlay
Multisensory experiences and coffee
PlayPlay
McGurk Effect
PlayPlay
The rubber hand illusion
PlayPlay
Websites
Scientific publications

Auvray, M. & Spence, C. (2008). The multisensory perception of flavour. Consciousness & Cognition. 17, 1016–1031.

Bronner, K., Frieler, K., Bruhn, H., Hirt, R., & Piper, D. (2012). What is the sound of citrus? Research on the correspondences between the perception of sound and flavour. In Proceedings of the ICMPC–ESCOM 2012 joint conference (pp. 42-48)

Burzynska, J., Wang, Q. J., Spence, C., & Bastian, S. E. P. (2019). Taste the bass: low frequencies increase the perception of body and aromatic intensity in red wine. Multisensory research, 32, 429-454.

Crisinel, A. S., & Spence, C. (2012). A fruity note: crossmodal associations between odors and musical notes. Chemical Senses, 37, 151-158.

Crisinel, A. S., Cosser, S., King, S., Jones, R., Petrie, J., & Spence, C. (2012). A bittersweet symphony: systematically modulating the taste of food by changing the sonic properties of the soundtrack playing in the background. Food Quality and Preference, 24, 201-204.

Crisinel, A. S., Jacquier, C., Deroy, O., & Spence, C. (2013). Composing with cross-modal correspondences: Music and odors in concert. Chemosensory Perception, 6, 45–52.

Carvalho, F. R., Van Ee, R., Rychtarikova, M., Touhafi, A., Steenhaut, K., Persoone, D., & Spence, C. (2015). Using sound-taste correspondences to enhance the subjective value of tasting experiences. Frontiers in psychology, 6, 1309.

Carvalho, F. R., Velasco, C., van Ee, R., Leboeuf, Y., & Spence, C. (2016). Music influences hedonic and taste ratings in beer. Frontiers in psychology, 7, 636.

Carvalho, F. R., Wang, Q. J., van Ee, R., Persoone, D., & Spence, C. (2017). “Smooth operator”: Music modulates the perceived creaminess, sweetness, and bitterness of chocolate. Appetite, 108, 383-390.

Deroy, O., Crisinel, A. S., & Spence, C. (2013). Crossmodal correspondences between odors and contingent features: odors, musical notes, and geometrical shapes. Psychonomic bulletin & review, 20, 878-896.

Dubois, D. (2000). Categories as acts of meaning: The case of categories in olfaction and audition. Cognitive science quarterly, 1, 35-68.

Guetta, R., & Loui, P. (2017). When music is salty: The crossmodal associations between sound and taste. PLoS One, 12, e0173366.

Knöferle, K., & Spence, C. (2012). Crossmodal correspondences between sounds and tastes. Psychonomic bulletin & review, 19, 992-1006.

Lehrer A. (2007). Can wines be brawny?: Reflections on wine vocabulary. In Barry C. S., (ed.), Questions of Taste: The Philosophy of Wine, (pp. 127–140). Signal Books, Oxford, 2007

Mesz, B., Trevisan, M. A., & Sigman, M. (2011). The taste of music. Perception, 40, 209-219.

Mesz, B., Sigman, M., & Trevisan, M. (2012). A composition algorithm based on crossmodal taste-music correspondences. Frontiers in Human Neuroscience, 6, 71.

North, A. C. (2012). The effect of background music on the taste of wine. British Journal of Psychology, 103, 293-301.

Simner, J., Cuskley, C., & Kirby, S. (2010). What sound does that taste? Cross-modal mappings across gustation and audition. Perception, 39, 553-569.

Spence, C. (2011). Crossmodal correspondences: A tutorial review. Attention, Perception, & Psychophysics. 73, 971–995.

Spence, C. (2020). Wine psychology: basic & applied. Cognitive research: principles and implications, 5, 1-18.

Spence, C. (2020). Using ambient scent to enhance well-being in the multisensory built environment. Frontiers in Psychology, 11.

Spence, C. (2021). Sonic Seasoning and Other Multisensory Influences on the Coffee Drinking Experience. Frontiers in Computer Science, 3, 21.

Spence, C., & Wang, Q. J. (2015a). Wine and music (I): on the crossmodal matching of wine and music. Flavour, 4, 1-14.

Spence, C., & Wang, Q. J. (2015b). Wine and music (II): can you taste the music? Modulating the experience of wine through music and sound. Flavour, 4, 1-14.

Spence, C., & Wang, Q. J. (2015c). Wine and music (III): so what if music influences the taste of the wine?. Flavour, 4, 1-15.

Wang, Q., & Spence, C. (2015). Assessing the effect of musical congruency on wine tasting in a live performance setting. i-Perception, 6(3), 2041669515593027.

Wang, Q. J., & Spence, C. (2016). ‘Striking a sour note’: assessing the influence of consonant and dissonant music on taste perception. Multisensory Research, 29, 195-208.

Wang, Q., & Spence, C. (2018). Assessing the influence of music on wine perception among wine professionals. Food science & nutrition, 6, 295-301.